máy lọc nước kangen máy nước kangen
1 2
Home » , » Công Ty Nhóm Việt - Giới thiệu về máy sản xuất nước Kangen Phần 1

Công Ty Nhóm Việt - Giới thiệu về máy sản xuất nước Kangen Phần 1

Video được thực hiện và thì nghiệm tại công ty Nhóm Việt.
Thạc sỹ KHKT Cao Thị Thanh
Xem Tiếp Phần 2: