máy lọc nước kangen máy nước kangen
1 2
Home » , » Cty Nhóm Việt - Giới thiệu về máy sản xuất nước Kangen P4

Cty Nhóm Việt - Giới thiệu về máy sản xuất nước Kangen P4

Video được thực hiện và thì nghiệm tại công ty Nhóm Việt.
Thạc sỹ KHKT Cao Thị Thanh
Phần 5: Hội Thảo Nguồn Nước SạchXem Chi Tiết Máy Sản Xuất Nước Kangen