máy lọc nước kangen máy nước kangen
1 2
Home » , » Cty Nhóm Việt - Giới thiệu về máy sản xuất nước Kangen P3

Cty Nhóm Việt - Giới thiệu về máy sản xuất nước Kangen P3

Video được thực hiện và thì nghiệm tại công ty Nhóm Việt.
Thạc sỹ KHKT Cao Thị Thanh
Xem Tiếp Phần 4: